Arkivering, så fungerar det!
Tittle

Arkivering ska vara säkert, kostnadseffektivt och enkelt.
– Vi ser till att det uppfylls!

Vi erbjuder kundanpassade lösningar för arkivering efter kundens unika behov. Våra tjänster är indelade i sex steg, som tillsammans skapar en helhetslösning för en effektiv arkivprocess. Våra kunder kan själva välja om de vill ha en heltäckande lösning, eller om de endast vill ha utvalda delar av våra tjänster.

Majoriteten av våra kunder väljer vår helhetslösning som omfattar allt ifrån att vi kommer ut och packar arkivmaterialet, ansvarar för transporter, lagrar och hanterar materialet och till slut när materialet inte längre är aktuellt för vidare arkivering, destruerar vi materialet enligt gällande sekretessföreskrifter.

Många kunder väljer även att skräddarsy en lösning som bättre passar deras unika arkiveringsbehov. Det kan vara allt ifrån att endast vilja ha lagerhållning av arkivmaterial, till att endast anlita oss för destruktion av material.

Nedan kan ni läsa mer om respektive steg i vår helhetslösning. Tveka inte att kontakta oss, så tar vi kostnadsfritt fram ett förslag på en arkivlösning som passar just era unika arkiveringsbehov.

Tittel 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande

Arkivering, steg för steg
Tittle

1

1. Packning & packmaterial

Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment av packmaterial, anpassat för arkivering. Vi erbjuder även tjänster på plats hos kunden såsom packning av arkivmaterial, märkning, gallring, katalogisering, etc.

2

2. Registrering av arkivmaterial

Vi ser till att kundens arkivmaterial ska vara lätt att återsöka, därför registrerar vi allt material när det inkommer till vår arkivdepå. Arkivmaterialet behandlas alltid av auktoriserad personal, som registrerar materialet i våra arkivsystem.

3

3. Transport av arkivmaterial

Vi erbjuder våra kunder säkra & kostnadseffektiva transporter av arkivmaterial, mellan kundens lokaler och våra arkivanläggningar. Våra transporter utförs rikstäckande och en upphämtning av arkivmaterial går att få inom 24 timmar.

4

4. Arkivering av material

Vi lagrar och hanterar kundens arkivmaterial i våra lagerfastigheter, anpassade för arkivering. Våra lokaler har godkänd bevakning, larm, brand och fuktskydd. Vi försäkrar oss att tillhandahålla en säker miljö för våra kunders arkivmaterial.

5

5. Återsökningar av material

Våra kunder kan när som helst göra en återsökning av arkivmaterial som lagras i våra anläggningar. Kunden beställer material utifrån sitt unika arkivregister, väljer leveransmetod och sedan skickar vi materialet inom 24 timmar.  

6

6. Destruktion av arkivmaterial

Vi erbjuder årligen våra kunder pappersdestruktion när arkiverat material inte längre är aktuellt för vidare arkivering. Vår destruktion utförs genom sekretesstuggning, i enlighet med gällande sekretess- och miljöföreskrifter.  

Kontakta oss

Har du några frågor?

Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller funderingar! Vi finns alltid tillgängliga på telefon eller mail.

Kontakta oss

Läs mer
Tittle

ARKIVERING 
vilka-vi-ar2