Arkivering

Vi arkiverar era dokument säkert och kostnadseffektivt

Letar ni ett enklare sätt att arkivera?

Vi på Arkivera Sverige erbjuder arkivtjänster rikstäckande och våra kunder består av både företag, myndigheter och organisationer. Oavsett bransch, företagsstorlek eller typ av information hjälper vi våra kunder att lösa deras arkivhantering. Vi har lång och bred erfarenhet av arkivering av olika slag. Nedan kan ni läsa mer om våra olika arkivtjänster.

Kundanpassade arkivlösningar

Vi erbjuder kundanpassade lösningar för arkivering, efter kundens unika behov. Våra tjänster är indelade i sex olika områden, som tillsammans skapar en helhetslösning för en effektiv arkivhantering. Våra kunder kan själva välja om de vill ha en heltäckande lösning, eller om de endast vill ha utvalda delar av våra arkivtjänster.

Våra tjänster

Arkivering

Vi lagrar och hanterar våra kunders arkivmaterial i våra lagerfastigheter, anpassade för arkivering. Alla våra arkivlokaler har godkänd bevakning, larm, brand och fuktskydd. Vi försäkrar oss att tillhandahålla en säker miljö för våra kunders arkivmaterial.

Läs mer här

Packning och packmaterial

Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment av packmaterial, som är anpassat för arkivering. Vi erbjuder också en rad olika tjänster på plats ute hos kunden, så som packning av arkivmaterial, märkning, gallring, katalogisering, m.m.

Läs mer här

Transport

Vi erbjuder våra kunder säkra och kostnadseffektiva transporter av arkivmaterial, mellan kundens lokaler och våra arkivanläggningar. Våra transporter utförs rikstäckande och en upphämtning eller utkörning av arkivmaterial går att få inom 24 timmar.

Läs mer här

Registrering

Vi ser till att kundens arkivmaterial ska vara lätt att återsöka, därför registreras allt material när det inkommer till våra arkivdepåer. Arkivmaterialet behandlas alltid av auktoriserad personal, som digitalt registrerar materialet i våra arkivsystem.

Läs mer här

Återsökning

Våra kunder kan när som helst göra en återsökning av arkivmaterial, som lagras i våra arkivanläggningar. Kunden beställer materialet utifrån sitt unika digitala arkivregister, väljer leveransmetod och sedan skickar vi ut materialet inom 24 timmar.

Läs mer här

Destruktion

Vi erbjuder årligen våra kunder pappersdestruktion när det arkiverade materialet inte längre är aktuellt för vidare arkivering. Vår destruktion utförs genom sekretesstuggning, i enlighet med gällande sekretess- och miljöföreskrifter.

Läs mer här

Kunderfarenhet

Nyfiken eller fundersam?

Hör av er så försöker vi hjälpa er med just era frågor och behov.