Så fungerar det

Arkivering, Steg för steg

Våra arkivtjänster är indelade i sex olika områden

Vi erbjuder kundanpassade lösningar för arkivering efter kundens unika behov. Våra arkivtjänster är indelade i sex olika områden, som tillsammans skapar en helhetslösning för en effektiv arkivhantering. Våra kunder kan själva välja om de vill ha en heltäckande lösning, eller om de endast vill ha utvalda delar av våra arkivtjänster.

Merparten av våra kunder väljer vår helhetslösning, som omfattar allt ifrån att vi kommer ut och packar arkivmaterialet, ansvarar för transporter, lagrar och hanterar materialet och till slut när materialet inte längre är aktuellt för vidare arkivering, destruerar vi materialet, enligt gällande sekretessföreskrifter.

Många kunder väljer också att skräddarsy en lösning som bättre passar deras unika arkiveringsbehov. Det kan vara allt ifrån att endast vilja ha lagerhållning av arkivmaterial, eller att anlita oss för destruktion av material, utföra arkivinventeringar, m.m.

Nedan kan ni läsa mer om respektive område i vår helhetslösning för arkivering. Tveka inte att kontakta oss, så tar vi kostnadsfritt fram ett förslag på en arkivlösning som passar just era unika arkiveringsbehov.

Packning

Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment av packmaterial, som är anpassat för arkivering. Vi erbjuder också en rad olika tjänster på plats ute hos kunden, så som packning av arkivmaterial, märkning, gallring, katalogisering, m.m.

Transport

Vi erbjuder våra kunder säkra och kostnadseffektiva transporter av arkivmaterial, mellan kundens lokaler och våra arkivanläggningar. Våra transporter utförs rikstäckande och en upphämtning eller utkörning av arkivmaterial går att få inom 24 timmar.

Registrering

Vi ser till att kundens arkivmaterial ska vara lätt att återsöka, därför registreras allt material när det inkommer till våra arkivdepåer. Arkivmaterialet behandlas alltid av auktoriserad personal, som digitalt registrerar materialet i våra arkivsystem.

Arkivlagring

Vi lagrar och hanterar våra kunders arkivmaterial i våra lagerfastigheter, anpassade för arkivering. Alla våra arkivlokaler har godkänd bevakning, larm, brand och fuktskydd. Vi försäkrar oss att tillhandahålla en säker miljö för våra kunders arkivmaterial.

Återsökning

Våra kunder kan när som helst göra en återsökning av arkivmaterial, som lagras i våra arkivanläggningar. Kunden beställer materialet utifrån sitt unika digitala arkivregister, väljer leveransmetod och sedan skickar vi ut materialet inom 24 timmar.

Destruktion

Vi erbjuder årligen våra kunder pappersdestruktion när det arkiverade materialet inte längre är aktuellt för vidare arkivering. Vår destruktion utförs genom sekretesstuggning, i enlighet med gällande sekretess- och miljöföreskrifter.

Kunderfarenhet

Nyfiken eller fundersam?

Hör av er så försöker vi hjälpa er med just era frågor och behov.