Nyheter

Home/Nyheter

Nyheter 
Tittle

Arkivering i Stockholm

2014-06-01

Vi har under första halvåret 2014 tagit betydande marknadsandelar i Stockholmregionen. Vi har slutit avtal med försäkringsbolag, advokatbyråer & redovisningsbyråer mfl där vi åtar oss uppdraget att packa, transportera, arkivera och sköta arkivservicen i vår arkivanläggning.

 

Slutarkivering

2014-05-07

Arkivera Sverige åtar sig att arkivera arkivmaterialet från ett bolag som likviderats. Arkivera sköter då nedpackning, transport, inregistrering och slutarkivering av materialet i 7 år. Denna modell kallas ”Slutarkivering” och är en mycket efterfrågad tjänst för bolag/föreningar/Eu-projekt mfl som upphör med sin verksamhet.

 

Ny kund inom läkemedel

2014-04-10

Arkivera Sverige skriver avtal med en större kedja inom läkemedel

 

Arkivering för redovisningsbyrå

2014-03-14

Arkivera Sverige åtar sig uppdraget att arkivera räkenskapsmaterial åt en redovisningsbyrå i Solna. Vi hjälper byrån att ta fram en arkiveringstjänst åt byråns kunder.

 

Arkivering av kassaredovisning 

2014-02-28

Arkivera Sverige skriver avtal med större butikskedja där arkivera kommer sköta all hantering av deras kassaredovisning och huvudkontorets arkivmaterial.

 

Arkivering av material för kund inom försäkring

2014-01-15

Arkivera Sverige hjälper till att gallra arkivmaterial hos en större kund inom försäkringsbranschen, vi destruerar totalt 5 ton sekretessbelagt material.